top of page
Rela

Rela

My labor journey with Yolande is beyond my expectation!

I contacted Yolande to become a doula during my labor simply because I want to have someone who stays with me in the hospital. My parent could not come from Indonesia because of the Corona pandemic and I want my husband to stay at home with our son. This is my second pregnancy and I had traumatic labor during my first pregnancy. I had an induction and chose epidural during my 32 hours of labor. So, for my second pregnancy, I am skeptical and sometimes fear imagining the pain during labor. The first time I met Yolande, she helped me to open up about this traumatic journey. She listens to all of my stories and didn’t try to interrupt or judge any of my decision. After I told her my labor stories, she gave some comforting words that I can have better and more comfortable labor.  Since then, I feel that I am not alone anymore in coping with my trauma. She gave me books, information about gentle birth. She even made contact with an Indonesian midwife friend for me, so I can have complete information about gentle birth in my mother tongue. I tried to better prepare myself physically and mentally with this knowledge.

As a result, I feel much better welcoming my labor. The labor was 6 days after the due date, but I didn’t feel stressed. Yolande even came on my due date and gave me a very calming massage and showed my husband some techniques to helps me feel calm. She introduced me to Elle TENS (it is an electronic message machine for pain relief during labor) and use the little comb as acupressure tools.

On 8th February 2021, on the heavy snowy day, the labor day started at 5.30 AM, I felt a more frequent contraction and I started texting Yolande. She tried to come to our house immediately even though the weather was in red code. At 6.30 AM I decided to start using the TENS massage and the comb because the contraction becomes more regular. At 8.30 AM, Yolande arrives at our house and we discussed going to the hospital. Yolande helped me to negotiate with the midwife. At 9 AM the midwife arrived and checked that I was 3cm dilated, the three of us (me, Yolande, and the midwife) went to the hospital. At 10.30 AM we arrived in the hospital and I was 5cm dilated. I started feeling more intense contractions, Yolande helped me to feel more relaxed by playing some music, gave me massages, and assuring me to focus on my breathing. At 12.26 our I gave birth to our daughter and I can’t be happier to see her. I was surprised that I can see her this fast because I was expecting it will be as long as I gave birth to her big brother. I was full of happy tears because I felt that this second labor has become healing to my trauma. I spend the first night full of oxytocin hormone that I couldn’t sleep. The wonderful labor journey has become a good starting point for my recovery journey. I feel more confident and ,most importantly, more of myself. I know how to prioritize what is good for me, my newborn daughter, and for my family. I am happy that I don’t experience baby blues like my first labor. I couldn’t be more grateful  to Yolande for guiding me through all of this journey!

Sincerely,

Yuana


NL

Mijn geboorte reis met Yolande heeft mijn verwachting ver overtroffen!
Ik nam contact op met Yolande om mijn doula te worden tijdens mijn bevalling, simpelweg omdat ik iemand wil hebben die bij mij in het ziekenhuis blijft. Mijn ouder kon vanwege de Corona-pandemie niet uit Indonesië komen en ik wil dat mijn man thuis blijft bij onze zoon. Dit is mijn tweede zwangerschap en ik heb een traumatische bevalling gehad tijdens mijn eerste zwangerschap. Ik had een inductie en koos voor ruggenprik tijdens mijn 32 uur bevalling. Dus voor mijn tweede zwangerschap ben ik sceptisch en ben ik soms bang om me de pijn tijdens de bevalling voor te stellen. De eerste keer dat ik Yolande ontmoette, hielp ze me open te staan voor deze traumatische reis. Ze luisterde naar al mijn verhalen en probeerde mijn bevallingsverhaal niet te onderbreken of te beoordelen. Nadat ik haar mijn verhaal had verteld, gaf ze enkele troostende woorden zodat ik me beter en comfortabeler kan voelen. Sindsdien voelde ik dat ik mij niet meer alleen met mijn trauma. Ze gaf me boeken, informatie over een zachte bevalling. Ze heeft zelfs voor mij contact opgenomen met een bevriende Indonesische verloskundige zodat ik in mijn moedertaal volledige informatie kreeg over een zachte bevalling. Met deze kennis probeerde ik mij lichamelijk en geestelijk beter voor te bereiden. Het resultaat is dat ik me veel beter voelde om de bevalling te verwelkomen.

De bevalling begon 6 dagen na de uitgerekende datum, maar ik voelde me niet gestrest. Yolande kwam zelfs op mijn uitgerekende datum en gaf me een zeer kalmerende massage en liet mijn man een aantal technieken zien om me kalm te laten voelen. Ze gaf me uitleg over gebruik en de werking van de Elle TENS, een apparaatje dat pijnverlichting geeft tijdens de bevalling en van een kleine (haar)kam voor acupressuur.
Op 8 februari 2021, op de zwaar besneeuwde dag, begon de bevalling om 5.30 uur, ik voelde een meer frequente samentrekking en begon Yolande te sms'en. Ze probeerde onmiddellijk naar ons huis te komen, ook al was het weer code rood. Om 6.30 uur besluit ik de TENS en de kam te gaan gebruiken omdat de contracties sneller komen. Om 8.30 uur arriveert Yolande bij ons thuis en besloten om naar het ziekenhuis te gaan. Yolande hielp me bij het overleg met de verloskundige.
Om 9 uur arriveerde de verloskundige en bleek ik 3 cm ontsluiting te hebben, wij drieën (ik, Yolande en de verloskundige) gingen naar het ziekenhuis. Om 10.30 uur kwamen we aan in het ziekenhuis en had ik 5 cm. Ik begon meer intense weeën te voelen, Yolande hielp me om me meer ontspannen te voelen door wat muziek te spelen, gaf me massages en verzekerde me dat ik me op mijn ademhaling kon concentreren. Om 12.26 uur beviel ik van onze dochter en ik kon niet blijer zijn haar te zien. Ik was verrast dat ik haar zo snel kon zien, want ik had verwacht dat het net zo lang zou duren als de bevalling van haar grote broer. Ik had tranen van geluk omdat ik voelde dat deze tweede bevalling genezing van mijn trauma had gebracht. Ik was de eerste nacht zo vol van het oxytocine hormoon dat ik niet kon slapen. De prachtige geboortereis was een goed startpunt voor mijn hersteltraject. Ik voelde me zelfverzekerder en vooral meer mezelf. Ik wist hoe ik prioriteit moest geven aan wat goed is voor mij, mijn pasgeboren dochter en voor mijn gezin. Ik ben blij dat ik geen babyblues ervaren heb zoals bij mijn eerste bevalling. Ik ben Yolande ongelofelijk dankbaar voor het begeleiden bij deze hele reis!

Vriendelijke groet,
Yuana

Sluitingsritueel

Sluitingsritueel

Het sluitingsritueel ofwel closing the bones ceremony

Het sluitingsritueel kan gegeven worden aan vrouwen die bevallen zijn maar ook aan vrouwen die in  een nieuwe levensfase zijn aangekomen.

Het gehele ritueel duurt ongeveer 3,5 uur. We nemen de tijd om stil te staan bij je intenties  en verlangen en creëren met elkaar een veilige bedding waarin jij helemaal kunt ontspannen en loslaten. Er is ruimte om je (geboorte)verhaal te vertellen en ook op diepere lagen gehoord te worden. Dan krijg je een massage door vier handen, van 2 personen en een kruidenbad met helende kruiden. Hierna ontvang je de sluiting in 7 stappen met (rebozo)doeken. De sluiting helpt jou als vrouw weer je eigen centrum de bewonen en is een diep transformatief proces, waarin veel kan worden losgelaten en worden bekrachtigd. Het doet jouw levensenergie stromen en geeft ontspanning, helderheid, richting en een diep gevoel van thuiskomen bij jezelf. Een cadeau voor jezelf en iedereen om je heen, wat nog lang zal doorwerken.

Ilia

Ilia

Beste doula, ik ben echt blij dat ik met jullie kennis heb gemaakt. 
Ik wist niet dat je sommige dingen in Nederland bijvoorbeeld (de zak van de baby in mijn buik sorry ik ben de naam vergeten) kan bewaren. Ik wilde graag mijn oudste zoon bij de bevalling hebben maar helaas kon dit niet. 
Toen ik zwanger was, was ik echt bang voor de bevalling, ik heb hier geen familie en mijn moeder ook niet. Op dat moment kwam u bij mij thuis, ik werd rustig doordat ik met u praatte en kreeg ik goede massage. Ik vond het echt fijn en leuk want ik voelde dat ik hier niet alleen was maar met een doula zoals mijn moeder of mijn zus.  
Ik vind het echt prachtig en fijn dat ik bij mijn bevalling een doula had, Als ik nog een keer ga bevallen, wil ik heel graag weer een doula erbij. Eerst vond ik dat ik geen doula hoefde te hebben, want in het ziekenhuis heb ik een dokter en gynaecoloog en ... Maar een doula is echt anders, door een doula kon ik rustig zijn en kreeg ik veel positieve energie.


Heel erg bedankt voor alles, 

vriendelijke groeten, ouders van Ilia
 

Roeltje

Roeltje

We hadden al vanaf 14 weken zwangerschap contact met Yolande en het klikte meteen. 
Onze enige verwachting die wij hadden van de rol van een Doula, was dat ze aanwezig was als mentale houvast. Hoe ze die rol zou vervullen hebben we open gelaten en natuurlijk laten verlopen en dit is wat er gebeurde: Yolande bracht vanaf het begin het gevoel in huis van een liefdevolle tante die vol zit met goede raad en er altijd voor ons is. Ze vertelde prachtige verhalen over haar ervaringen als Doula en coachte ons met de zwangerschap door gebruik te maken van meditatie, muziek en ontspannende massages. We waren ook erg blij dat ze met ons meeging om ziekenhuizen te bekijken voor het geval dat de thuisbevalling niet zou lopen zoals voorzien. 
We zaten de hele zwangerschap in een heerlijke positieve bubbel die we vast hebben kunnen houden tot en met de bevalling. Mede dankzij de energie die Yolande meebracht is ons kindje in een serene sfeer thuis geboren!

- ouders van Roeltje -


EN

We had contact with Yolande from 14 weeks of pregnancy and we clicked immediately. 

Our only expectation from the role of a Doula was that she was there as a mental hold. How she would fulfill that role we left open and let it go naturally and this is what happened. Yolande brought into the house the feeling of a loving aunt who is full of good advice and is always there for usl She told wonderful stories about her experiences as a Doula and coached us with the pregnancy using meditation, music and relaxing massages. We were also very happy that she came with us to see hospitals in case the home birth did not go as planned. 

We were in a wonderful positive bubble throughout the pregnancy that we were able to hold on to until the delivery. Thanks in part to the energy Yolande brought with her, our baby was born in a serene atmosphere at home!
 

Arie

Arie

Een prachtige natuurlijke bevalling, 

erg blij met hun nieuwe  broertje...


EN

A beautiful gentle childbirth, 

very happy with their new brother...

 Benhur

Benhur

''Ik beschouw Yolande net als mijn moeder''

 

Ik kwam met Yolande in contact via mijn vriendin toen ik 7 maanden zwanger was. Ik ben sinds korte tijd in Nederland daarom was het moeilijk voor mij, maar gelukkig ontmoette ik Yolande. Ik kreeg van haar fysiek en mentaal steun tijdens mijn zwangerschap, bevalling en na de bevalling. Ook werd ik regelmatig door Yolande gemasseerd voor en na de bevalling. Zij begeleidde mij naar de verloskundige, huisarts en gynaecoloog (ziekenhuis). Verder hielp zij mij met het maken van een geboorteplan, voorbereidingen, voeding en omgaan met pijn. Mijn bevalling eindigde in een keizersnede en daar speelde zij een belangrijk rol. Kortom, zij is net als mijn moeder want zij is de enige die naast mij stond. De praktijk Doula Gaia is een waardevolle praktijk in de geboortetrein. 

 

Lieve Yolande, bedankt voor alles en wij wensen jou veel succes met de praktijk. 

Ouders van Benhur

 Ira

Ira

We just want to say thanks to an extra special person!
When you first introduced yourself, we didn't realize how lucky we were to get such a great doula☺
You treated us like we were as important as your family members. You truly care for your clients for you showed that to us. We appreciate all that you did for us...
As first time parents, you made everything so easy for us; from telling us what we needed for our baby to being a parttime teacher and motivational speaker☺☺!! Thanks for the trips you took with us to the hospital!
You are a proof that doulas are just as important as caregivers! If it weren't have you, we don't know how things would have turned out! You did so much more than just take care of us well and its good you chose to be a doula!! My husband and I have a deep respect for what you do and the passion you bring to your work. If we ever need help again, we hope to have someone as great as you helping us.
Lots of love😙


ND

Wij willen onze dank uitbrengen aan een zeer speciaal persoon. 

Toen jij je voor de eerste keer voorstelde, realiseerden we ons niet hoeveel geluk we hadden met zo'n fantastische doula. Jij behandelde ons met respecten en aandacht alsof we je eigen familieleden waren. Wij waarderen alles wat jij voor ons hebt gedaan. 

Als aankomende nieuwe ouders, maakte je ons allemaal heel erg makkelijk. Je vertelde wat we nodig hadden voor de baby en onderwees ons als een partiime docent en gemotiveerde spreker. Dank voor alle bezoeken naar het ziekenhuis!

Jij bent het bewijs dat doulas net zo belangrijk zijn als de hulpverleners. Als we jou niet bij ons hadden gehad, weten we niet hoe het gelopen zou zijn! Jij deed zo veel meer dan goed voor ons zorgen en het is een goed besluit geweest om doula te worden. Mijn man en ik hebben diep respect voor jou en de passie waarmee jij je werk doet. Als wij ooit opnieuw hulp nodig hebben, hopen wij iemand net als jou te treffen. 

Heel veel liefde😙

 

Lydia

Lydia

We got a free and voluntary help during the pregnancy time from doula that is from yolande.


She was helping us with a car from our house to every appointments we had. Because she has an experience with pregnancy she was giving us very helpful advice. Finally she took us to the delivery hospital and she spent the hole night with us until finally the child was born.


We are new migrants to Netherlands. Although we had an experience with the pregnancy activities, we found  it here somehow different. Thus to meet people like yolande is very helpful. She is sympathetic and helped us acting like a mother.


ND

Wij hebben tijdens onze zwangerschap vrijwillige hulp gehad van doula Yolande. 


Zij bracht ons met de auto naar alle afspraken die we hadden. Vanwege haar ervaring met zwangerschap en bevallen gaf ze ons veel goede adviezen. Uiteindelijk begeleidde ze ons tijdens de geboorte naar het ziekenhuis en bleef ze de hele nacht bij ons tot ons kindje was geboren. 


Wij zijn nieuwe migranten in Nederland. Ofschoon we wel al ervaring hadden met geboortes, vonden we het hier toch allemaal anders. Om dan mensen te ontmoeten zoals Yolande is erg steunend. Zij is sympathiek en hielp ons als een moeder.  

Thourya Laila

Thourya Laila

Mijn naam in Jolanda,


op een zaterdag in september ben ik vroeg in de ochtend bevallen van een mooie dochter. Doula Yolande Kusse heeft mij in de laatste maanden voor de bevalling bijgestaan. Zij begeleidde mij naar de verloskundige, we maakten een plan en vormden een beeld van de gewenste bevalling. Ook werd ik regelmatig door Yolande gemasseerd. We voerden gesprekken over alles waar ik mee zat, zowel fysiek als emotioneel/mentaal. Yolande was als een baken, zij was de constante tijdens mijn bevalling die 24 uur duurde en uiteindelijk in een keizersnede eindigde.


Wat ik vooral fijn vond aan de begeleiding van Yolande was haar begrip voor alles wat speelde in mijn zwangerschap en de oplossingen die zij bood. Ik heb haar als een grote steun ervaren omdat zij continue naast mij stond. Haar komst gaf mij heel veel rust en het gevoel dat ik in mijn eigen kracht kon gaan staan. Door de zwangerschap veranderde veel binnen en buiten mijn lichaam. Ik ervaarde nieuwe verantwoordelijkheden en zorgen of alles wel goed zou gaan. Toen ik Yolande ontmoette zat ik teveel in mijn hoofd. De tweede keer dat we elkaar zagen nam ze mij letterlijk bij de voeten. Ze begon met het masseren van mijn voeten die het zwaar te verduren hadden door het ‘nieuwe gewicht’. Yolande masseert vanuit haar visie en kennis van het integrale ‘lichaam en geest’ principe en voelt intuïtief wat nodig is. Ik voelde me letterlijk ‘indalen’, werd rustiger en kwam meer in mijn lichaam. 


Ik voelde dat mijn zwangerschap niet alleen een fysiek proces is maar ook een mentale voorbereiding op de bevalling en de periode erna. Yolande hielp mij hierbij met gesprekken, massages, uitwerken van het geboorteplan met o.a. de wens voor een lotusbevalling. Zo werd ik stapje voor stapje begeleid richting ‘het uur u’. Het was ook fijn dat ze meeging naar de verloskundige en ik herinnerde me nog, ik was ruim één week overtijd, dat de vervangende verloskundige (ik beviel in de zomervakantie) mij ‘even’ wilde strippen. Maar ik bleef heel rustig en zeker van mezelf en heb hiervoor bedankt. Die zekerheid werd gesteund door mijn Doula die mij rust bracht in die laatste zware weken. Daarnaast is Yolande ook verpleegkundige van beroep, dit heb ik als een meerwaarde ervaren tijdens haar begeleiding als Doula.


Ik zie de Doula als enorm waardevol in de zgn. "geboortetrein" die over je heen komt razen, vooral als je in een medische omgeving bevalt. Mijn bevalling in het ziekenhuis was achteraf gezien heel zwaar. Ik beleefde dit zo niet omdat er een super ontspannen sfeer was in de geboortekamer met vriendinnen, geuren en muziek. Mijn Doula bewaarde de rust en stelde mij heldere vragen over keuzes die gemaakt moeten worden. Zij lastte gewoon een pauze in toen iedereen aan me aan het trekken was, over het instellen van medicatie e.d. Ze zei: "we gaan eerst nog even een massage doen". Hierdoor keerde de rust terug, kon ik langzaam bijkomen en wist weer wat er aan de hand was. Zij gaf mij als barende vrouw de keuze te doen wat ik belangrijk vond ook als ik even niet meer wist. Ik heb mijn bevalling dan ook als iets heel moois ervaren en bewaar hier fijne herinneringen aan! 


Er is een mooi geboorteverslag geschreven door Yolande. Dit is erg waardevol om te hebben en ben daar erg blij mee. Ik gun alle vrouwen een Doula bij de geboorte van hun kind omdat ik weet dat dit een belangrijke en zeer positieve uitwerking heeft. In mijn geval voor de verwerking van de keizersnee en mijn ziekenhuisverblijf met Thourya Laila na de bevalling. 


Dank aan mijn Yolande die mij heeft laten zien dat haar beroep heel waardevol is.

Ik wens haar veel succes met haar praktijk. 


EN

My name is Jolanda, 


on a saturday in september, I gave birth to a beautiful daughter, Thourya Laila. Doula Yolande Kusse has coached me in the final months preceding childbirth. She accompanied me to the midwife, together we made a plan and visualized the desired birth process. Yolande also gave me a massage on a regular basis. We discussed everything I felt uncertain about, both in a physical and an emotional/mental sense. Yolande was like a beacon to me, she was the constant factor during my delivery that took 24 hours and finally resulted in a cesarian section.


The thing I especially liked about Yolande’s support was her sympathy for everything that was of importance to me during my pregnancy and the solutions she came up with. She was a great help to me because she was there for me all the time. Her being there gave me peace of

mind and it enabled me to empower myself. My pregnancy came with many changes, both inside and outside of my body. I experienced new responsibilities and I was worried about the outcome. When I met Yolande my approach was too rational. The second time we met she

literally took me by the feet. She started to massage my feet, that were suffering a great deal as a result of my ‘new weight’. Yolande massages from her vision and knowledge of the integral ‘body and mind’ principle and she intuits what is needed. I recovered peace of mind and felt better in my body. I sensed my pregnancy to be not only a physical process, but also a mental preparation for childbirth and the period thereafter. Yolande helped me by talking with me, giving massages and drawing up a birth plan containing among other things my wish for a

lotus birth. This way I was guided step by step to ‘the moment of truth’. I also appreciated her accompanying me to the midwife. I clearly remember that the acting midwife - my delivery

took place during the summer holidays - wanted to just ‘strip’ me because I was more than a week overdue. However, I managed to remain calm and certain of myself and I declined. The support of my Doula was invaluable; she gave me peace of mind during those trying final weeks. In addition to this Yolande is a qualified nurse, which has proven to be of surplus value to me during her support as a Doula.


I consider a Doula to be invaluable during the unstoppable, stormy birth process, especially when giving birth in a medical environment. Looking back my hospital delivery was very difficult. My experience at the time, however, was diffent because of the super relaxed atmosphere in the delivery room. My friends were there and there was music and a pleasant smell. My Doula kept things calm and asked me clear questions about choices to be made.

She called for a break when people were bothering me about the right medication and such. She said: let’s first do a massage. Thus the peace was restored and I was able to slowly recover and realize what was going on. She gave me, a woman in labour, the choice to do what was important to me, also during the moments that I didn’t know my own mind.


Therefore my childbirth has been a beautiful experience and I keep fond memories of it! I have a beautiful birth account written by Yolande. It is of great value to me and I am very pleased with it. I would like all women to have a Doula present at the birth of their child,

because I know what an important and very positive effect this can have. In my case it helped me accept my cesarian and my hospital stay with Thourya Laila after delivery.


I thank my Doula Yolande, who has shown me the value of her profession. I wish her good luck with her practice.


Ravi

Ravi

Yolande kwam per toeval op mijn pad, alsof het zo moest zijn....Ik was al ruim 7 maanden zwanger, toen ik in contact met haar kwam.


Als bewust alleenstaande mama was het heel fijn om de Liefdevolle zorg van Yolande te mogen ontvangen. Het voelde een beetje minder 'alleen' zeg maar. We hebben fijne gesprekken gehad, de geboorte wensen die ik had goed doorgesproken en Yolande heeft me heel fijn gemasseerd.


Die massage is zo helpend en ontspannend voor me geweest. Het heeft me helpen zakken in mijn lichaam, laten ontspannen en me energie gegeven. Yolande werkt vanuit haar gevoel en dit is te merken....heel Liefdevol en precies dat wat je nodig hebt kan ze je geven! Yolande is een zachte vrouw die graag hoort wat jou in dit prachtige proces helpt en zal actief met je meedenken hoe je wens gecreëerd kan worden.

Helaas verliep mijn bevalling 180°C anders..... in plaats van mijn natuurlijke badbevalling met halve lotus, eindigde ik in het ziekenhuis en werd mijn bevalling enorm medisch. Yolande kon mij, samen met mijn moeder, ondersteunen door mijn rug te masseren. Door de enorme stormbevalling met rug weeën was dit erg fijn. Ook het herhalen van de informatie stelde me gerust. Het idee dat zij er was om ook tijdens mijn bevalling voor mijn ouders te zorgen gaf mij enorm veel rust en kon ik het loslaten en me helemaal focussen op mijn bevalling en de enorme heftige weeën.

Ze heeft ook foto's gemaakt en ik heb een prachtig geboorte verslag van haar gekregen. Juist omdat mijn bevalling zo anders en heftig verliep, is dit heel belangrijk voor me geweest in de periode nadat Ravi en ik uit het ziekenhuis kwamen. Ik kon me weinig herinneren en een tijdlijn met wat er gebeurt was, hielp me het weer te herinneren. Ook het ijsje wat je me gaf in het ziekenhuis, een paar dagen na de bevalling, was een fantastisch gebaar!!! Wat genoot ik daar van! Net als de ruimte die je me gaf om te vertellen hoe het met mij en Ravi ging....
 
Je luisterend oor en vriendelijke woorden zijn goud waard!
Lieve Yolande, bedankt voor je Liefdevolle Zorg!
Ik wens jou en de toekomstige nieuwe ouders prachtige geboortes toe! 


Warme groet, Hanneke en RaviEN:

Yolande crossed my path quite by chance, as if it had to be... I was in the eight month of my pregnancy when we met.


Being a single monther by choice it was very nice to get Yolande's loving care. It felt a little less "lonely". We had some really good talks, we discussed my birth wishes in depth, and Yolande has given me some wonderful massages. Her massage has been ever so helpful and relaxing for me. It helped me to concentrate my body to relax and it gave me energy. In her work Yolande is guided by her feelings,  she is caring, precise and very loving and she can give you just what you need!


Yolande is a gentle woman who likes to hear what you need during this wonderful process and she will think along with you to determine how your wishes can come true. Unfortunatelly, my delivery didn't at as originally planned. Instead of a natural waterbirth and half lotusbirth, I ended up in hospital and my childbirth became hugely medical. Together with my mother Yolande was able to support me by giving me a back massage. As I was expecting a stormy delivery with contraction back pains this felt very good. For me Yolande's repeating the information was also reassuring. Knowing that she was also there to take care of my parents during my delivery gave me peace of mind. It allowed me to let go and focus on my delivery and te extremely severe labour pains. 


She has also taken pictures an I was given a beautiful birth account. This was very important to me in te period right after Ravi and I had left the hospital for the very reason that my delivery had been so different an violent I had forgotten most of what happend an a time line helped me to remember. 


Also the icecream you gave me at the hospital a few days after Ravi was born; what a wonderful gesture!!! I really enjoyed that!

I also enjoyed the opportunity you gave me to elaborate on how Ravi and I were doing. Your listening ear and your kind words are invaluable! 


Dearest Yolande, thank you for your Loving Care!

I wish you and any future parents to have wonderful births!


Warmest regards, Hanneke and Ravi

bottom of page